253/2018 Sb.Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Částka: 128 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. listopadu 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 30. října 2018 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
253

VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2018
o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje množství a druhy extrakčních rozpouštědel, podmínky jejich použití při výrobě potravin a potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat.

        (2)  Tato vyhláška se nevztahuje na extrakční rozpouštědla použitá při výrobě potravinářské přídatné látky včetně vitamínů a minerálních látek, které jsou určeny pro použití jako potravinářská přídatná látka, a doplňků stravy včetně vitamínů a minerálních látek jako doplňků stravy, pokud tyto potravinářské přídatné látky, vitamíny a ostatní doplňky stravy nejsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Extrakční rozpouštědla
§ 4 - Označování
§ 5 - Přechodné ustanovení
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha - Extrakční rozpouštědla povolená při výrobě potravin, pro něž jsou stanoveny podmínky jejich použití a nejvyšší povolená množství reziduí těchto extrakčních rozpouštědel v potravině
Zavřít
MENU