251/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Částka: 127 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. listopadu 2018 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 24. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
251

VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2018,
kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


Čl. I

        Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, se mění takto:

        1.  V § 1 se slova „a na dráze včetně zařízení na dráze“ zrušují.

        2.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

        „(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentaci pro vydání společného povolení stavby drah a dokumentaci pro vydání společného povolení stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU