247/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 124 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 18. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
247

VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2018,
kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací
zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst.  2 k provedení § 20 odst.  1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


Čl. I

        Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb. a vyhlášky č. 458/2017 Sb., včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU