242/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 121 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. října 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. října 2018 Nabývá účinnosti: 25. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
242

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. října 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:

Čl. I

        Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, zní:

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 4 psychotropních látek
Příloha PDF (9395 kB) ".Čl. II

        Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU