237/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019

Částka: 119 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 11. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

237

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. října 2018,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2019 výše

a

první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 090 Kč,

b

druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 635 Kč,

c

třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3 270 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU