221/2018 Sb.Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Částka: 110 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 4. října 2018 Nabývá účinnosti: 9. října 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 397/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 15. října 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
221

VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2018
o vzdělávání v základních kmenech lékařů


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

        Požadavky na

a)   členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech lékařů (dále jen „základní kmeny“),

b)   obsah vzdělávání v základních kmenech,

c)   technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základních kmenech,

d)   typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe v rámci vzdělávání v základních kmenech,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Přechodná ustanovení
§ 3 - Účinnost
Příloha - Požadavky na členění a rozsah vzdělávání, obsah vzdělávání, technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, typ pracoviště, délku povinné odborné praxe, teoretické znalosti a praktické dovednosti, rozsah a obsah studijních povinností v základních kmenech
Zavřít
MENU