213/2018 Sb.Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

Částka: 107 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. září 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. září 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
213

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. září 2018
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017,
redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019
a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019        Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:


§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu
za rok 2017 a přepočítacího koeficientu
pro úpravu tohoto všeobecného
vyměřovacího základu

        (1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 30 156 Kč.

        (2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 1,0843.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu
§ 2 - Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu
§ 3 - Výše základní výměry důchodu
§ 4 - Zvýšení důchodů v roce 2019
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU