203/2018 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

Částka: 101 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. září 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 11. září 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
203

SDĚLENÍ
Ministerstva financí

ze dne 11. září 2018
o vydání výměru MF č. 03/2018,
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018        Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 30. srpna 2018 vydalo výměr č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem č. 01/2018 pro rok 2018.

        Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 10/2018 dne 31. srpna 2018 a nabývá účinnosti 1. ledna 2019.Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU