202/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Částka: 101 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. září 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 4. září 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
202

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. září 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků



        Vláda nařizuje podle § 153 odst.  1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle § 120 odst.  1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.:

Čl. I

        Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU