199/2018 Sb.Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

Částka: 099 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. září 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 29. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
199

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2018
o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání
ze standardu DVB-T na standard DVB-T2
(nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)        Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení stanoví Technický plán přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.

        (2)  Toto nařízení se vztahuje na zemské digitální televizní vysílání šířené ve vysílacích sítích uvedených v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení a upravuje proces přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (dále jen „přechod“) za účelem uvolnění rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 694-790 MHz.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   vysílačem velkého výkonu vysílač zajišťující zemské digitální televizní vysílání na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) větším než 30 dBW,

b)   vysílačem malého výkonu vysílač nebo televizní převaděč zajišťující zemské digitální televizní vysílání na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) rovným nebo menším než 30 dBW,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Označení vysílacích sítí
§ 4 - Vymezení dotčených územních oblastí
§ 5 - Základní podmínky přechodu
§ 6 - Finální vysílací síť 21 provozovatele televizního vysílání ze zákona
§ 7 - Finální vysílací síť 22
§ 8 - Finální vysílací síť 23
§ 9 - Finální vysílací síť 24
§ 10 - Další podmínky přechodu
§ 11 - Dokončení přechodu
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stávající vysílací síť 1, přechodová vysílací síť 11, finální vysílací síť 21.
Příloha č. 2 - Stávající vysílací síť 2, přechodová vysílací síť 12, finální vysílací síť 22.
Příloha č. 3 - Stávající vysílací síť 3, přechodová vysílací síť 12, finální vysílací síť 23.
Příloha č. 4 - Stávající vysílací síť 4, přechodová vysílací síť 13, finální vysílací síť 24.
Příloha č. 5 - Stanovení rozsahu pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním
Zavřít
MENU