192/2018 Sb.Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Částka: 094 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. srpna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 23. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 219/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU