190/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 092 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. srpna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 20. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
190

VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb., vyhlášky č. 406/2015 Sb., vyhlášky č. 171/2016 Sb. a vyhlášky č. 452/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze č. 2 části II v tabulce 1.1.2 se řádek:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU