188/2018 Sb.Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

Částka: 091 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. srpna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 16. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 30. září 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 246/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2020
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
188

VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 2018
o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019


        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst.  3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.:


§ 1

Roční příspěvek cestovní kanceláře

        Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu od 1. ledna 2019 činí 0,1 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku.


§ 2
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2018.


Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.

MENU