187/2018 Sb.Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Částka: 091 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. srpna 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
187

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. srpna 2018
o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu


        Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

        Vyhlašují se evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu. Seznam těchto lokalit je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Zrušovací ustanovení

        Zrušují se:

1.   Nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.

2.   Nařízení vlády č. 93/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Příloha - Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu
Zavřít
MENU