184/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Částka: 090 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. srpna 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. července 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 304/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 26. srpna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
184

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. července 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb.,
o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data        Vláda nařizuje podle § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, se mění takto:

        1.  V příloze se vkládají nové body 1 a 2, které znějí:

„1.   Informace obsažené v seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

2.   Informace obsažené v seznamu znaleckých ústavů podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU