183/2018 Sb.Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Částka: 089 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. srpna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 13. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU