165/2018 Sb.Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

Částka: 085 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. srpna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 6. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
165

VYHLÁŠKA
ze dne 6. června 2018
o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 10 písm. b) zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah bezplatné výuky v kurzech komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob pro rodiče, u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota.


§ 2

Druhy poskytovaných kurzů

        Kurzy komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob se pro účely této vyhlášky dělí na

a)   kurz českého znakového jazyka,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Druhy poskytovaných kurzů
§ 3 - Obsah kurzu českého znakového jazyka
§ 4 - Obsah kurzů komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka
§ 5 - Rozsah poskytovaných kurzů
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU