165/2018 Sb.Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

Částka: 085 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. srpna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 6. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU