159/2018 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Částka: 082 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. srpna 2018 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 31. července 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
159

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 31. července 2018
o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG


        Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. září 2018 pro použití v referenční síti poskytovatelů akutní lůžkové péče ustavené podle § 41a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 200/2015 Sb., Klasifikaci hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (Klasifikace hospitalizovaných pacientů Czech – Diagnosis Related Groups, dále jen „klasifikace CZ-DRG“).

        Klasifikace CZ-DRG umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

. . .

Zavřít
MENU