152/2018 Sb.Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Částka: 080 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. srpna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 25. července 2018 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
152

VYHLÁŠKA
ze dne 25. července 2018
o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst.  1 písm.  g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

        Tato vyhláška upravuje

a)   nástavbové obory vzdělávání lékařů a zubních lékařů (dále jen „nástavbový obor“),

b)   označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí,

c)   minimální délku vzdělávání v nástavbovém oboru,

d)   vymezení oborů specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - NÁSTAVBOVÉ OBORY, OZNAČENÍ ODBORNOSTI LÉKAŘE A ZUBNÍHO LÉKAŘE SE ZVLÁŠTNÍ SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ, MINIMÁLNÍ DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ V NÁSTAVBOVÉM OBORU
Příloha č. 2 - OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, JEJICHŽ ABSOLVOVÁNÍ JE PŘEDPOKLADEM PRO ZAŘAZENÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V NÁSTAVBOVÉM OBORU
Zavřít
MENU