152/2018 Sb.Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Částka: 080 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. srpna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 25. července 2018 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

152

VYHLÁŠKA

ze dne 25. července 2018

o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška upravuje

a

nástavbové obory vzdělávání lékařů a zubních lékařů (dále jen nástavbový obor),

b

označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí,

c

minimální délku vzdělávání v nástavbovém oboru,

d

vymezení oborů specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru.

§ 2

Nástavbové obory, označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí a minimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhláš- ce.

§ 3

Obory specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru, jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 152/2018 Sb.

Nástavbové obory, označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí, minimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru

Příloha PDF (116 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 152/2018 Sb.

Obory specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru

Příloha PDF (213 kB)
MENU