151/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Částka: 079 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. srpna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 30. července 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
151

VYHLÁŠKA
ze dne 30. července 2018,
kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 29 odst. 2, § 35 odst. 3, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání


Čl. I

        Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 280/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V úvodní větě vyhlášky se za text „§ 23 odst. 3,“ vkládá text „§ 29 odst. 2,“, slova „a § 123 odst. 5“ se nahrazují slovy „ , § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c)“ a na konci textu věty se doplňují slova „ , ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.“.

        2.  V § 1 odst. 5 se za slova „i noční péči“ vkládají slova „v pracovních dnech v minimálním rozsahu 100 hodin nepřetržitého provozu týdně“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 280/2016 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU