141/2018 Sb.Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

Částka: 073 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. července 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 26. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
141

VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2018
o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů
osobami oprávněnými poskytovat platební služby        Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 221 odst. 5:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podrobnosti náležitostí oznámení závažného bezpečnostního nebo provozního incidentu v oblasti platebního styku (dále jen „oznámení“), jeho formáty a další technické náležitosti při hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku osobami oprávněnými poskytovat platební služby.


§ 2

Oznámení

        Osoba oprávněná poskytovat platební služby předkládá České národní bance oznámení zahrnující v části

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Oznámení
§ 3 - Podrobnosti náležitostí oznámení
§ 4 - Formát a další technické náležitosti oznámení
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku (česká verze uvedeného dokumentu)
Příloha č. 2 - Reporting template on major incidents (anglická verze uvedeného dokumentu)
Zavřít
MENU