134/2018 Sb.Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 19. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
134

VYHLÁŠKA
ze dne 19. června 2018,
o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace
a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 3a odst. 9 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje formát a strukturu datových zpráv, jejichž prostřednictvím sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu a žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle zákona zapisuje údaje do rejstříku.


§ 2

Formát a struktura datové zprávy

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Formát a struktura datové zprávy
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU