133/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 26. června 2018 Nabývá účinnosti: 28. června 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 166/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
133

VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
(vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst.  1 písm.  c), d), l), m), n), o), p), q) a r) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů), se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU