131/2018 Sb.Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

Částka: 066 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. června 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 12. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
131

VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2018
o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance


        Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém národních a regionálních účtů v Evropské unii2).


§ 2

Okruh vykazujících osob

        Výkazy sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:

a)   banka,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Okruh vykazujících osob
§ 3 - Výkazy banky a pobočky zahraniční banky
§ 4 - Způsob sestavování výkazů
§ 5  
§ 6 - Předkládání výkazů
§ 7 - Opravy a změny ve výkazech
§ 8 - Účinnost
Příloha - Obsah výkazů předkládaných bankou a pobočkou zahraniční banky České národní bance
Zavřít
MENU