128/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Částka: 066 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. června 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
128

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. června 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek
pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
a o změně některých souvisejících nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 2b odst.  2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst.  3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se mění takto:

        1.  V § 1 písm.  b) se slova „a středních“ zrušují.

        2.  V § 2 odst.  1 písm.  b) se slova „balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky“ nahrazují slovy „balené ovocné protlaky a směsi ovocno-zeleninových protlaků s obsahem ovocné složky minimálně 50 % (dále jen „ovocné protlaky“) a balené ovocné a zeleninové šťávy“.

        3.  V § 2 odst.  2 písm.  c) se za slova „akce a“ vkládá slovo „tištěné“.

        4.  V § 2 odst.  3 se slova „dodávce produktů uvedených v § 1 písm.  a) a b) nebo při“ zrušují.

        5.  V § 5 odst.  1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU