126/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Částka: 064 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. června 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
126

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. června 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů
a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 5 pořadovém čísle požadavku 1 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 5 odst. 1 a odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1 písm. d) a i)“.

        2.  V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 5 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text „§ 51“ nahrazuje slovy „§ 51 odst. 3 a 4 a § 51 odst. 8 písm. c)“ a slova „§ 3 až 5,“ se nahrazují slovy „§ 3 až 5 a 11“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU