105/2018 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

Částka: 053 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. června 2018 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 31. května 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

105

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 31. května 2018

o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. července 2018 klasifikaci Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) (dále jen klasifikace KZT).

Klasifikace KZT slouží k zařazování v České republice používané zdravotnické techniky do parametricky definovaných skupin. Pro vytvořené skupiny zdravotnické techniky je doporučena sada minimálních technických parametrů.

Klasifikace KZT je určena pro účely standardizovaných statistických zjišťování prováděných Ministerstvem zdravotnictví, rozhodovacích procesů v oblasti nákupů nákladné přístrojové techniky, jako reálný datový podklad umožňující posouzení zdravotnických technologií z hlediska nákladů a přínosů, dohledu zdravotních pojišťoven nad dodržováním minimálního technického a věcného vybavení zdravotnických zařízení při tvorbě smluvní sítě zdravotnických zařízení a dohledu správních orgánů nad minimálním technickým a věcným vybavením při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Klasifikaci KZT vyvíjí a spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen ÚZIS ČR). Aktuální verze je publikována na internetových stránkách ÚZIS ČR http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/kategorizace-zdravotnicke-techniky-zdravotnickych-prostredku.

Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.

MENU