101/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. června 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. května 2018 Nabývá účinnosti: 6. července 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU