90/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 15. června 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
90

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2018,
kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží,
které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské
či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vývozu a dovozu zboží,
které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské
či ponižující zacházení nebo trestání,
a o poskytování technické pomoci
s tímto zbožím související


Čl. I

        Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  Název zákona zní:

o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující
zacházení nebo trestání
“.

        2.  Nadpis části první zní:

ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM,
KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO
VÝKON TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ
“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU