74/2018 Sb.Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

Částka: 037 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. května 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 25. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 31. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

74

VYHLÁŠKA

ze dne 25. dubna 2018

o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 197 odst. 3 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jejich jednotné označení a charakteristiku.

§ 2

Služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

(1) Službami spojenými s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jsou

a

vedení platebního účtu (bod 1 přílohy k této vyhlášce),

b

možnost ovládat platební účet prostřednictvím internetu (bod 2 přílohy k této vyhlášce),

c

provedení úhrady podnikatelem poskytujícím platební služby (dále jen poskytovatel) plátci (bod 3 přílohy k této vyhlášce),

d

provedení úhrady poskytovatelem příjemce (bod 4 přílohy k této vyhlášce),

e

provedení úhrady poskytovatelem plátce na základě trvalého příkazu, a to včetně přijetí, změny nebo zrušení tohoto příkazu (bod 5 přílohy k této vyhlášce),

f

provedení inkasa poskytovatelem plátce, a to včetně přijetí, změny nebo zrušení souhlasu plátce (bod 6 přílohy k této vyhlášce),

g

vydání debetní platební karty k platebnímu účtu (bod 7 přílohy k této vyhlášce),

h

výběr hotovosti uživatelem platebních služeb z jeho platebního účtu (bod 8 přílohy k této vyhlášce),

i

odeslání textové zprávy uživateli platebních služeb s informací o platební transakci, o zůstatku na platebním účtu, či jeho změně, povoluje-li zákon sjednat pro tento případ úplatu (bod 9 přílohy k této vyhlášce),

j

poskytnutí doplňujících nebo častějších informací o platební transakci uvedených v § 146 a 147 zákona o platebním styku a informací o zůstatku na platebním účtu uživateli platebních služeb v pravidelném intervalu v papírové či elektronické podobě (bod 10 přílohy k této vyhlášce).

(2) Jednotné označení a charakteristika služeb podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října 2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

1

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU , pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem.

Příloha k vyhlášce č. 74/2018 Sb.

Jednotné označení služby a charakteristika služby

Příloha PDF (97 kB)
MENU