74/2018 Sb.Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

Částka: 037 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. května 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 25. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 31. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
74

VYHLÁŠKA
ze dne 25. dubna 2018
o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení


        Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 197 odst. 3 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jejich jednotné označení a charakteristiku.


§ 2

Služby spojené s platebním účtem, na které
se vztahuje jednotné označení

        (1)  Službami spojenými s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jsou

a)   vedení platebního účtu (bod 1 přílohy k této vyhlášce),

b)   možnost ovládat platební účet prostřednictvím internetu (bod 2 přílohy k této vyhlášce),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
§ 3 - Účinnost
Příloha - Jednotné označení služby a charakteristika služby
Zavřít
MENU