73/2018 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky

Částka: 037 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. května 2018 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 26. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 19. května 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
73

VYHLÁŠKA
ze dne 26. dubna 2018,
kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb.,
kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce
českých technických norem a úplata za jejich poskytování,
a některé další vyhlášky        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2017 Sb.:


§ 1

        Zrušují se:

1.
Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování.
2.
Vyhláška č. 348/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU