69/2018 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017

Částka: 034 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 27. dubna 2018 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 27. února 2018 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU