66/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Částka: 033 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. dubna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 13. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU