66/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Částka: 033 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. dubna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 13. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano (od 1. července 2023 zrušen předpisem 283/2021 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. července 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs35/2018 Sb.

66

VYHLÁŠKA
ze dne 13. dubna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 zní:

        „(1)  Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti

a)   žádosti o územně plánovací informaci,

b)   žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,

c)   žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,

d)   žádosti o vydání společného povolení a jejích příloh,

e)   žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,

f)    informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,

g)   jednotlivých druhů územních rozhodnutí,

h)   společného povolení,

i)    společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU