63/2018 Sb.Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

Částka: 032 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. dubna 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
63

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. dubna 2018
o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:


§ 1

Zrušovací ustanovení

        Zrušují se:

1.   Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

2.   Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

3.   Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob.

4.   Nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Zrušovací ustanovení
§ 2 - Přechodná ustanovení
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU