57/2018 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018

Částka: 028 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 4. dubna 2018 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 3. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 4. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
57

SDĚLENÍ
Státní volební komise

ze dne 3. dubna 2018
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 31. března 2018        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018.

        Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 350/2017 Sb., č. 381/2017 Sb., č. 468/2017 Sb. a č. 473/2017 Sb. se dne 31. března 2018 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

. . .

Zavřít
MENU