40/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 020 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. března 2018 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 27. února 2018 Nabývá účinnosti: 8. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
40

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. února 2018
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, která byla uzavřena dne 21. 12. 2017 mezi vyšším odborovým orgá-nem – Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů České republiky a organizací zaměstnavatelů – Zemědělským svazem České republiky, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE Úroveň 1, kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství.

. . .

Zavřít
MENU