38/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 019 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. března 2018 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 27. února 2018 Nabývá účinnosti: 7. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
38

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. února 2018
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 8. 12. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem textilního, oděvního, kožedělného průmyslu
a
Asociací textilního, oděvního, kožedělného průmyslu.

2.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 14. 12. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství (pro a. s. a s. r. o.)
a
Svazem dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství.

. . .

Zavřít
MENU