38/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 019 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. března 2018 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 27. února 2018 Nabývá účinnosti: 7. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

38

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. února 2018

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 8. 12. 2017 mezi smluvními stranami Odborovým svazem textilního, oděvního, kožedělného průmyslu a Asociací textilního, oděvního, kožedělného průmyslu.

2

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 14. 12. 2017 mezi smluvními stranami Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství (pro a. s. a s. r. o.) a Svazem dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství.

3

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 14. 12. 2017 mezi smluvními stranami Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství a Svazem dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství.

4

Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2018 – 2022, uzavřená mezi smluvními stranami Odborovým svazem energetiky a hornictví a Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

5

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 18. 12. 2017 mezi smluvními stranami Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.

6

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 21. 12. 2017 mezi smluvními stranami Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR a Zemědělským svazem České republiky.

Ministryně:

Ing. Němcová, MBA, v. r.

MENU