35/2018 Sb.Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. března 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. února 2018 Nabývá účinnosti: 7. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

35

ZÁKON

ze dne 15. února 2018

o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. I

§ 12a odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 325/2017 Sb., se ve větě první slova ze 7 členů nahrazují slovy nejméně ze 7 členů a za větu první se vkládá věta Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý..

Část druhá

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. II

§ 18 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se ve větě první slova ze sedmi členů nahrazují slovy nejméně ze 7 členů a za větu první se vkládá věta Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý..

Část třetí

Změna zákona o Vojenském zpravodajství

Čl. III

§ 21 odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, se ve větě první slova ze sedmi členů nahrazují slovy nejméně ze 7 členů a za větu první se vkládá věta Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý..

Část čtvrtá

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. IV

§ 145 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se ve větě první slova ze 7 členů nahrazují slovy nejméně ze 7 členů a za větu první se vkládá věta Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý..

Část pátá

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. V

§ 31b odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 166/2015 Sb., se ve větě první slova ze sedmi členů nahrazují slovy nejméně ze 7 členů a za větu první se vkládá věta Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý..

Část šestá

Změna zákona o kybernetické bezpečnosti

Čl. VI

§ 24a odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb., se ve větě první slova ze 7 členů nahrazují slovy nejméně ze 7 členů a za větu první se vkládá věta Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý..

Část sedmá

Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU