20/2018 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku

Částka: 012 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. února 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 23. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 7. února 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 118/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
20

SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 23. ledna 2018
o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím
pro očkování pojištěnců nad 65 let věku        Ministerstvo zdravotnictví podle § 30 odst. 2 písm. f) zákona č. 290/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, stanoví antigenní složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku:

        Očkovací látka konjugovaná proti pneumokokovým infekcím:

Jedna dávka obsahuje:

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 11 2,2 µg
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 31 2,2 µg
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 41 2,2 µg
. . .

Zavřít
MENU