13/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. ledna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 23. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU