8/2018 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení

Částka: 005 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 16. ledna 2018 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 12. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU