1/2018 Sb.Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Částka: 001 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. ledna 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 19. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano (od 1. července 2022 zrušen předpisem 1/2022 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. července 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
1

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2017
o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku


        Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 10 odst. 4, § 11 odst. 2, § 18 odst. 6, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 29 odst. 4, § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 60 odst. 3, § 61 odst. 2, § 69 odst. 4, § 70 odst. 2, § 76 odst. 6, § 86 odst. 4, § 87 odst. 3, § 88 odst. 4, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2, § 96 odst. 2, § 101 odst. 3 a § 102 odst. 2:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí

a)   žádosti o udělení povolení k činnosti

1.   platební instituce a rozšíření tohoto povolení,

2.   správce informací o platebním účtu,

3.   instituce elektronických peněz a rozšíření tohoto povolení,

4.   poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a rozšíření tohoto povolení,

5.   vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a rozšíření tohoto povolení,

b)   žádosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,

c)   oznámení

1.   změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, instituce elektronických peněz, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce (K § 10 odst. 4 zákona o platebním styku)
§ 4 - Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce (K § 11 odst. 2 zákona o platebním styku)
§ 5 - Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb platební instituce (K § 14 zákona o platebním styku)
§ 6 - Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu (K § 43 odst. 3 zákona o platebním styku)
§ 7 - Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení (K § 44 odst. 2 zákona o platebním styku)
§ 8 - Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz (K § 69 odst. 4 zákona o platebním styku)
§ 9 - Podrobnosti náležitosti oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz (K § 70 odst. 2 zákona o platebním styku)
§ 10 - Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb instituce elektronických peněz (K § 73 zákona o platebním styku)
§ 11 - Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (K § 60 odst. 3 zákona o platebním styku)
§ 12 - Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (K § 61 odst. 2 zákona o platebním styku)
§ 13 - Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (K § 64 zákona o platebním styku)
§ 14 - Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (K § 101 odst. 3 zákona o platebním styku)
§ 15 - Podrobnosti náležitosti oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (K § 102 odst. 2 zákona o platebním styku)
§ 16 - Podrobnosti náležitosti žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (K § 105 zákona o platebním styku)
§ 17 - Podrobnosti náležitostí oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout (K § 18 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona o platebním styku)
§ 18 - Podrobnosti náležitostí oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo záměru přestat tyto instituce ovládat (K § 18 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona o platebním styku)
§ 19 - Podrobnosti náležitostí oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz a oznámení změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce (K § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 86 odst. 4 a § 87 odst. 3 zákona o platebním styku)
§ 20 - Podrobnosti náležitostí oznámení platební instituce nebo instituce elektronických peněz o záměru svěřit výkon některých provozních činností jiné osobě (K § 29 odst. 4 a § 88 odst. 4 zákona o platebním styku)
§ 21 - Podrobnosti náležitostí žádosti a oznámení související s výkonem činnosti v hostitelském členském státě (K § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona o platebním styku)
§ 22 - Formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení
§ 23 - Společná ustanovení
§ 24 - Účinnost
Zavřít
MENU