35/2018 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb.

Částka: 035 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 27. dubna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 27. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.        V příloze č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. má text na straně č. 845 se správně ukončenými řádky znít:

“.MENU