53/2018 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2018 pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců (CA/D 6/18)

Částka: 035 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
53

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb.m.s.


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. června 2018 bylo v Haagu přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2018 pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů1) a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců2) (CA/D 6/18).

        Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 3 dne 1. ledna 2019 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

_______________________________
1)
Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb.m.s.
. . .

Zavřít
MENU