30/2018 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, přijaté v New Yorku dne 14. prosince 2017

Částka: 021 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 14. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 17. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
30

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 2017 byla v New Yorku na 13. plenárním zasedání Shromáždění smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu1) přijata rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, která aktivuje jurisdikci tohoto Soudu nad zločinem agrese s účinností ode dne 17. července 2018.
        Anglické znění rezoluce a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

_______________________________
1)
Římský statut Mezinárodního trestního soudu, přijatý v Římě dne 17. července 1998, byl vyhlášen pod č. 84/2009 Sb.m.s.
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatá v Kampale dne 10. června 2010, byla vyhlášena pod č. 16/2016 Sb.m.s.
. . .

Zavřít
MENU