29/2018 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese, přijatých v Kampale dne 11. června 2010

Částka: 021 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 11. června 2010 Nabývá účinnosti: 12. března 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
29

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. června 2010 byly v Kampale přijaty změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese1).

        Se změnami vyslovil souhlas Parlament České republiky.

        Listina o přijetí změn Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 15. ledna 2015, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Statutu, dne 12. března 2015.

        Změny vstoupily v platnost pro Českou republiku na základě článku 121 odst.  5 Statutu a oznámení generálního tajemníka Organizace spojených národů č. C.N.651.2010.TREATIES-82) dne 12. března 2016.

        Anglické znění změn Statutu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

. . .

Zavřít
MENU