475/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Částka: 172 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 27. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
475

VYHLÁŠKA
ze dne 27. prosince 2017,
kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony


        Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 92 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 59 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 74 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 70 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 69 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.


Čl. I

        V § 17 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2008 Sb., se částka „1 500 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“ a částka „1 600 Kč“ se nahrazuje částkou „2 100 Kč“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU