420/2017 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

Částka: 149 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. prosince 2017 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 30. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 498/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
420

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 30. listopadu 2017
o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, stanoveného sdělením Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb.

        Předmětem aktualizace Seznamu vybraného zboží a doplňkových služeb je zohlednění změn v kombinované nomenklatuře dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, s účinností od 1. ledna 2018. Změny v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Přehled změn v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Zavřít
MENU