418/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Částka: 148 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 1. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
418

VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy
a o předávání údajů pro dispečerské řízení        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 5 se slova „tak, aby umožnil bezpečné a spolehlivé řízení soustavy“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU