415/2017 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 30. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
415

VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2017
k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů


        Ministerstvo zdravotnictví po předchozím projednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti stanoví podle § 114 odst. 2 a 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), k provedení § 80 odst. 1 a 2 tohoto zákona, ve znění zákona č. 70/2013 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb.:


§ 1

        Tato vyhláška upravuje

a)   způsob vytváření identifikačních znaků, které centrální úložiště elektronických receptů poskytuje předepisujícím lékařům,

b)   postup a podmínky pro komunikaci předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících předepsané léčivé přípravky (dále jen „vydávající farmaceut“) s centrálním úložištěm elektronických receptů,

c)   způsob zasílání elektronických receptů předepisujícími lékaři,

d)   způsob evidence elektronických receptů,

e)   situace, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné,

f)    způsob nakládání s recepty, které byly vystaveny v listinné podobě.


§ 2

Způsob vytváření identifikačních znaků

        Identifikační znak elektronického receptu (dále jen „identifikátor“) je generován centrálním úložištěm elektronických receptů, a to v alfanumerické podobě znakového identifikátoru, který je převoditelný do podoby jednodimenziálního čárového kódu nebo dvoudimenziálního kódu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Způsob vytváření identifikačních znaků
§ 3 - Postup a podmínky pro komunikaci předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících předepsané léčivé přípravky s centrálním úložištěm elektronických receptů
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Léčivé přípravky s omezením
§ 7 - Náhradní způsoby komunikace
§ 8 - Změna elektronického receptu
§ 9 - Zrušení elektronického receptu
§ 10 - Způsob evidence elektronických receptů
§ 11 - Situace, kdy je přípustné vystavení lékařského předpisu v listinné podobě
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Způsob nakládání s recepty vystavenými v listinné podobě podle § 80 odst. 1 zákona o léčivech
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU